Komplikace cukrovky

S dobrou kontrolou, disciplínou a zdravým životním stylem lze komplikace cukrovky snadno minimalizovat nebo jim dokonce úplně zabránit. Péče o své tělo je vaší primární odpovědností a začíná vědomím vašeho stavu.

Pochopit, co je to diabetes, jak se s ním zachází a jaké změny životního stylu vyžaduje, může být zpočátku náročné. Asimilovat všechny prezentované informace není snadný úkol, ale je důležité získat co nejvíce přesných informací. Tento první krok umožňuje mnoha lidem s diabetem úspěšně žít dlouhý a zdravý život za předpokladu, že jsou neustále sledováni.

Nesprávné řízení hladiny cukru v krvi po dlouhou dobu může vést k orgánovým problémům, a zde mohou nastat vážné komplikace. Vzhledem k tomu, že cukrovka přímo ovlivňuje cévy a nervy, není žádná část těla imunní vůči zhoršení nebo dokonce úplnému selhání. Krátké a pozdní komplikace diabetes mellitus závisí na nevhodné léčbě, která ovlivnila vaše tělo a na tom, jak špatně jste dlouhodobě regulovali hladinu cukru v krvi.

Potenciální komplikace diabetu způsobené nevhodným chováním a kontrolou zahrnují následující:

  • Srdeční choroba;
  • Mrtvice;
  • Amputace – obvykle dolních končetin (nohy a chodidla);
  • Ztráta zraku;
  • Poškození sluchu;
  • Infekce močového měchýře a ledvin;
  • Erektilní dysfunkce a impotence.

Chronické komplikace cukrovky jsou obvykle spojeny s kardiovaskulárním systémem. Dlouhodobé udržování vysokých hladin glukózy v krvi může poškodit malé (mikrovaskulární poruchy) a velké (makrovaskulární poruchy) krevní cévy.

Nadměrná hladina glukózy v malých krevních cévách je časem poškozuje, což způsobuje poškození zraku, onemocnění ledvin, poškození nervů nebo problémy s oběhem.

Přebytek glukózy ve velkých krevních cévách může vést k ischemické chorobě srdeční (srdeční infarkty), periferním cévním onemocněním nebo iktům.