Kategorie na HP

O NÁS

Gesmed Biotec nese příběh rodinné společnosti, která se vine již třetí generací s jediným cílem: pokračovat a naplňovat vizi objevu doktora mikrobiologie Eduarda Sardaryana, jehož největší touhou bylo pomáhat.

  

Eduard Sardaryan se narodil v roce 1939 v arménském hlavním městě Jerevan. Jeho životní cesta započala v době válečných strastí a hladu, kdy jeho otec statečně bojoval na frontě a matka se s neuvěřitelnou odvahou snažila zajistit svým dětem vše potřebné. Ve snaze o lepší budoucnost se Eduard v roce 1957 zapsal na Arménský státní zemědělský institut, kde se později stal agronomem. Nicméně, jeho srdce toužilo po vědě a poznání. Inspirován dílem Louise Pasteura a láskou k přírodě, rozhodl se věnovat mikrobiologii. V roce 1964 začal své postgraduální studium na Vědecko-výzkumném mikrobiologickém ústavu v Leningradě (současném Petrohradě), kde si v 29 letech vydobyl titul kandidáta biologických věd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh Eduarda Sardaryana i zrodu Talaromycinu provázela cesta nelehká a plná překážek. Když v roce 1987 získal od vlády finanční prostředky na projekt organizace výroby a výstavby biotechnologického závodu ve městě Spitak, nadšení a euforii zastínila roku 1988 přírodní katastrofa. Arménii zasáhlo zemětřesení a město Spitak bylo srovnáno se zemí. Veškeré snahy byly zničeny.

S postupem času se Arménie ocitla v obtížné politické a ekonomické situaci, a Eduard, jako mnoho jiných, čelil období válečných a politických konfliktů. V nelehké situaci musel učinit mnohá rozhodnutí, která ale směřovala k jednomu cíli - dotáhnout výzkum mikroskopické houby do konce. Rozhodl se emigrovat do České republiky, kde chtěl dále rozvíjet svůj životní projekt.

Dnes Gesmed Biotec pokračuje v odkazu tohoto výjimečného muže.  Hlavním cílem naší společnosti je pomáhat lidem pomocí efektivních a širokospektrálních preparátů a dostát tak cíle Eduarda Sardaryana - pomoci lidem, kteří už ztratili naději.

 

jerevan

 

Po ukončení studií se Eduard vrátil do rodného Jerevanu a ponořil se do světa vědeckého výzkumu, po kterém toužil. Jeho životní poslání se  zcela odkrylo v roce 1972, kdy při průzkumu půdy v údolí biblické hory Ararat objevil mikroskopickou houbu, která ho naprosto okouzlila. To byl okamžik, který zahájil novou éru v jeho životě. Po celá léta se věnoval studiu tohoto mikroorganismu, zkoumal jeho vlastnosti, vytvářel technologii výroby a zkoumal jeho blahodárné účinky na lidský organismus. V roce 1983 obhájil svou disertační práci a získal titul doktora biologických věd.