HISTORIE

1972 - Screeningové šetření půdy v údolí biblické hory Ararat - mladý mikrobiolog Dr. Eduard Sardaryan objevuje unikátní kmen, který je schopný produkovat biologicky aktivní látku.

1973 - 1986 - V tomto období dochází k výzkumu a šlechtění mikroorganismu. Dále pak ke zkoumání morfologických, biochemických charakteristik, identifikaci mikroorganismu, stanovení chemické struktury, stanovení stupně potenciálního nebezpečí působení na lidský organismus, vývoj technologie průmyslové výroby.

1987 - Arménská vláda přiděluje finanční prostředky na tento projekt - organizace výroby a výstavby biotechnologického závodu ve městě Spitak.

1988 - Projekt se pozastavuje - Arménii zasahuje v tomto roce ničivé zemětřesení, město Spitak je zcela zničeno.

1993 - V tomto roce se doktor Sardaryan přesouvá s celou rodinou  do České republiky. Hlavním účelem je realizace projektu. V tomto období též probíhá intenzivní práce na výzkumu.

1998 - Dochází k patentování mikroorganismu. 

1998 - Provádí se toxikologické studie (Výzkumný ústav farmacie a biochemie Praha).

2005 - Vychází studie protinádorových účinků aktivní látky na lidském organismu (RCD s.r.o.).

2005 - Prokazují se bioaktivní vlastnosti účinné látky (Mikrobiologický ústav, AV ČR).

2006 - Dochází k registraci ochranné známky původního preparátu. Následně je původní preparát schválen doplňkem stravy Ministerstvem zdravotnictví.

2009 - 2011 - Provádí se klinické studie původního preparátu v renomovaných institucích v ČR i v zahraničí. 

2019 - Zahájen výzkum biomasy (sekundární produkt účinné látky) - po výzkumech zjištěno, že biomasa obsahuje cenné látky pro organismus např. α a β glukany, chytosan a aminokyseliny.

2020 - Dochází k rebrandingu značky a vytvoření nové, širší řady preparátů Gesin, která je v kombinaci účinné látky Talaromycin a biomasy pro dosažení většího synergického efektu a rychlého působení na organismus.