Gesavit - zkušenosti odborníků

Zatím dosažitelná fakta o účinnosti preparátu Gesavit 50 BG  

V první fázi klinické studia jsme hodnotili výsledky po podání preparatu pacientům.  Podmínkou je souhlas pacienta při jeho dostatečné informovanosti o výhodách i nevýhodách podání preparátu. 

Výsledky:

Podáván Gesavit 50 BG 3x1 po 3 měsíce, většinou opakovaně s přestávkou 3 měsíců. Kontrolován HB, HT, trombocyty, leukocyty a diferenciál, jaterní testy, HD, LD cholesterol, Urea, Glycemie, s- amylasa a TK.

V našem případě bylo 45 pacientů rozděleno do 5 skupin.

-Pacientky s vysokým rizikem získání rakoviny prsu  ( viz hodnocení rizika podle Hallse na www.   mamocentrum. com)  - 7 pacientek

-Pacienti se syndromem vrozených dysplastických névů (FAMMM) - 15 pacientů.

-Polypy a další rizikové faktory u pacientů s vysokým rizikem tu tlustého střeva.  - 3 pacienti.

-Pacienti se závažnou nádorovou rodinnou anamnesou. - 7 pacientů.

-Pacienti s prokázaným nádorem (3 s nádorem prsu, 3 s melanomem Clark I, 4 s melanomem Clark III, 1 s melanomem clark IV, 4 s prokázaným nádorem tlustého střeva), z toho jeden inoperabilní.

Dosavadní hodnocení:

  • snášenlivost léku až na 2 případy výborná, většině pacientů se upravovala stolice a měli pocit dokonalého vyprázdnění, tento pocit se zesiloval pokud pacient zapíjel mlékem.
  • Biochemie nabírána opakovaně. 1x jsme zjistili pokles LD cholesterolu. Bez známek změn.
  • KO bez změn včetně leuko a diff.

 MUDr. Jan Hynek 

 Centrum klinické onkologie a mamologie

 Palackého ul.201, Trutnov

 Tel:+420 499 859 741 , 777 126 623   

drhynek@hi-net.cz

Hodnocení preparátu Gesavit

Ve své analýze jsem se zaměřil na hodnocení preparátu Gesavit 50 BG a to ve 2 rovinách v dávce preventivní (udržovací) a v dávce léčebné (útočné).

Celkový počet uživatelů :  44

Skupiny:        

GIT:                           

  • funkční potíže bez organické příčiny / zácpy , nadýmání / - 8
  • prekancerosy prokázané enterologem / polypy , divertikulosa, ulcer. colitis / - 5
  •  stavy po operaci tlustého střeva včetně malignit a zajišťovací léčby – 3

prsy: funkční stavy ml.žlázy / mastodynie , mastopatie / -11

čípek + pochva:   záněty + susp. HPV - 6

prostata:  na dop. urologa benigní hyperplasie prostaty - 2

stavy po operaci:   malignit + zajišťovací léčbě - 4

posílení imunitního systému:  po opak. zánětech – 5

Dávkování:   

preparát byl ordinován u prevent. opatření v dávce Gesavit 50 BG 1 tbl ob den .později 1 tbl denně cca 2 balení – 25 pacientů,  nebo při zátěžových situacích k posílení imunitního systému a základní  léčby v dávce 2x1 až 3x1 -19 pacientů.

Výsledky :

- u funkčních a zánětl. stavů došlo jednoznačně k odstranění či zmenšení potíží,které bylo prokázáno i objektivním vyšetřením / kontrolní kolposkopie , cytologie , sonografie prsů , snížení PSA /

- u závažných stavů / malignity / dochází k podstatnému zlepšení subj. pocitu zdraví, na výsl.obj. vyš. nutno vyčkat.

Perspektivy : 

HPV, HSV, endometriosa , imunitní příčiny sterility, záněty, onemocnění  kůže .

Závěr:

Preparát Gesavit 50 BG  je vynikající podpůrný prostředek při zánětlivých stavech, při funkčních potížích GIT , pří léčbě  prekanceroz  různých orgánů , doplněk léčby malignit. Svým účinkem mě jednoznačně přesvědčil o své účinnosti.

MUDr. Josef Reindl

Gynekologicko – porodnická  ordinace,

nám. Republiky 53/27, Plzeň 1, 301 00

Tel: +420 377 222 536,  603 442 158      

reindl@gynekolog.cz

Posouzení  přírodního přípravku Gesavit 

Velmi mne  zaujala studie o protinádorovém  působení přípravku. Positivní  závěr zněl, že inhibuje růst lidského karcinomu colon linie HCT- 116 dosažená inhibice byla statisticky významná. Vím, že jsme na  předním místě  ve  výskytu karcinomu  tlustého střeva, prsu a karcinomu děložního čípku.             

Gesavit  jsem doporučila   40-ti  pacientům:

Výsledky:

18 pacientů mělo zažívací potíže různého charakteru. Od pouhé pálení žáhy,překyselení žaludku, po zánět slinivky, žlučníku, zánětu střev.

Pacienti se záněty užívali Gesavit 50 mg 3x1 tobolku .Všichni pacienti se zbavili potíží a jsou vyléčeni. 

2 pacienti s karcinomem střev

Pacienti s karcinomem střev po operaci a při současné klasické léčbě užívali  Gesavit 50 mg 2x2 tobolky

1 pacient s rozsáhlým karcinomem jater

 Pacientka čeká na operaci a  zatím užívá Gesavit 50 mg 2x1 tobolku.

6 pacientů s karcinomem prsu

U šesti pacientek s karcinomem prsu jsou výsledky příznivější. U dvou z nich se nádor výrazně zmenšil při užívání Gesavitu 50 mg 1x1 tobolka.Obě před operací a  zajišťovací léčbě cytostatiky,kterou lépe snášejí.

1 pacient s prokázaným karcinomem plic (bez klasické léčby)

Tumor zmizel po měsíčním užívání Gesavitu 50 mg 4x1 tobolka.Pacient je sledován a dále užívá Gesavit 50mg 2x1 tobolka.

1 pacient s karcinomem hrtanu

U pacienta nemocného s karcinomem hrtanu probíhá léčba klasicky a podpůrně užívá Gesavit 50 mg 2x1 tobolku.

2 pacienti s karcinomem prostaty

U dvou pacientů s karcinomem prostaty výrazně poklesly markery PSA a cítí se dobře.

1 pacient s karcinomem varlat

Pacient nemocný s karcinomem varlat je po operaci, užívá Gesavit 50 mg 3x1 tobolku.Nebyly nalezeny metastázy v dutině břišní.Pacient je zdráv a nic neužívá.Je pod kontrolou onkologa.

5 pacienti s prekancerozou děložního čípku

U prekanceroz děložního čípku se též ukazuje příznivý vliv a zhojení.

3 pacienti s HP virem

Jsou ve fázi laboratorních testů.

Závěr:

Gesavit je výrazným biologickým přípravkem, bez vedlejších účinků, který snižuje množení rakovinných buněk a zvyšuje  obranyschopnost organismu ve smyslu zvýšeného množství T-lymfocytů. Gesavit je velmi dobrým podpůrným prostředkem u nemocných jak se záněty, tak s vážným onemocněním rakovinou.

MUDr. Věra Adamcová                                                                                                                               

Pod Strání 406/4, 500 06  Hradec Králové-Třebeš                                                                                                                              

Tel: +420 495 263 710  606 151 794                                                                                                         

vadamcova@seznam.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Preparát Gesavit u svých pacientů, jeho indikaci vždy testuji pomocí přístroje EAV – Portable, f. Embitron. Stejný test používám pro stanovení denní dávky.

Preparát jsem použila zatím u 15 nemocných:

8 nemocných s dg.Ca mammy, léčených chemoterapií

Všechny nemocné užívaly 2 tbl. denně, léčbu pomocí chemoterapie zvládaly dobře, přidávala jsem homeopatika. Udávaly výrazně menší únavu proti ostatním  spolupacientkám, rychlejší regeneraci organismu. Gesavit neměl vliv na vypadání vlasů.

1 nemocný s dg. Ca generalizovaný, v.s. primotumor v tlustém střevě, klasicky neléčen

Nemocný užívá Gesavit 4 tbl. denně spolu s betaglukanem,  cítí se dobře, nemá žádné bolesti,

onkomarkery po 3 měsících mírně klesly.

2 nemocné s dg. Ca mammy, zatím před léčbou

Nemocné neudávají žádné bolesti, cítí se klidnější, onkomarkery stabilizovány – tzn.že se proces zastavil, zpomalil.

2 nemocní s chronickým únavovým syndromem, klasicky neléčeni

Tito nemocní léčeni kombinací 2 tbl. Gesavit 50 mg/den, homeopatie drenážní a homeopatie na ovlivnění  psychiky. Po přidání Gesavitu udávají rychlejší regeneraci organismu po práci.

1 nemocný s dg. Chronická lymfatická leukémie, zatím klasicky neléčen

Zde došlo 1. měsíc po zahájení léčby Gesavitem ke zhoršení lab. hodnot leukocytů, subj. nemocný bez obtíží. Další kontrola bude za 2 měsíce.

Závěr:

Podle EAV testu je Gesavit výhodnější  pro degenerativní onemocnění.

MUDr. Věra  Dolejšová

Interní ordinace.

Dejvická 919/38, 160 00  Praha-Bubeneč

Tel. +420  224 314 194

V.Dolejsova@seznam.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Ve své homeopatické praxi již velmi dlouhou dobu využívám některé přírodní potravní doplňky. Přípravek Gesavit 50 jsem doporučila několika svým pacientům v těchto indikacích:

Pacientka 49 let, po hysterektomii při diagnóze CA dělohy, bez chemo a radioterapie

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Již po 2 baleních výrazné zlepšení jaterních testů. Celkem využíváno 5 balení. Stav bez patologického nálezu, klientka se cítí velmi dobře, udává zlepšení nálady a chuti do života, je opětovně zařazena v pracovním procesu.

Pacient 54 let, výrazná únava, v anamnéze hepatitida B, zhoršená sexuální funkce, zvětšená prostata.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Po využívání 6ti balení klient udává menší únavnost, cítí se podstatně lépe. Sexuální funkce prozatím beze změny. Podávání přípravku pokračuje

Pacient 62 let, dlouhodobě zvýšená teplota, bez energie, prostatické potíže, potíže v oblasti močových cest, bolesti  hlavy   dlouhodobě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle. Po 2 měsících zvýšená teplota jen občas, bolesti hlavy ustoupily, potíže v oblasti močových cest a prostaty zlepšeni cca o 40%. Podáváni  přípravku pokračuje.

Pacientka 52 let, po ablaci pravého prsu, po celkové onkologické léčbě.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 2x denně 1 kapsle jako prevence recidivy. Již po 3 baleních klientka udává výrazné zlepšení celkového stavu, cítí se plná energie. Podávání přípravku z preventivních důvodů pokračuje.

Pacient 68 let, stěžuje si na prostatické potíže, celková únava a vyčerpání.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 1x denně 1 kapsle. Dávkování zmírněno z důvodu užíváni většího množství léků a větších patologických změn celkového stavu organismu. Po 6ti baleních přípravku klient udává menší únavnost, zlepšení prostatických potíží cca o 50%. Podávání přípravku pokračuje v nezměněném dávkování.

Pacient 29 let, po EB viroze, únavový syndrom, zhoršené jaterní testy.

Doporučen Gesavit 50 v dávkování 3x denně 1 kapsle. Již po 3 baleních se klient cítí podstatně lépe, jaterní testy v normě. Celkem využíváno 5 balení. Bez patol. nálezu.

Gesavit 50 byl doporučen ještě mnoha dalším pacientům, výsledky ale budou známy až v podzimních měsících po jejich kontrole.

Závěr:

Při užívání přípravku Gesavit 50 jsem neshledala u žádného klienta negativní vedlejší účinky, je velmi dobře snášen i v kombinaci s jinou alopatickou léčbou.Gesavit 50 působí velmi dobře při různých jaterních virózách (stavy po hepatitidách A i B, EB virozy, herpetické viry), což jsou choroby některým onkologickým onemocněním předcházející, a tak působí výrazně preventivně proti vzniku nádorů.Při užívání přípravku klienti udávají celkové zlepšení fyzického i psychického stavu. Přípravek Gesavit výrazně navrací vitální energii organismu. Lze jej doporučit při stavech celkové vyčerpanosti, po závažnějších onemocněních, při rodinné onkologické anamnéze, jako prevenci vzniku onkologických onemocnění při rizikovém životním stylu.

Přípravek Gesavit se jeví jako nadějný v prevenci a pomocné léčbě nádorových onemocnění. Jeho výrazné možnosti jsou ale v působení na onemocnění nádorovým chorobám předcházející, což jsou všechny typy hepatitid, EB viroza, herpetické viry, retro viry, ale i některé druhy plísňových onemocnění. Přípravek lze rovněž velmi účinně využít po časté nebo dlouhodobé léčbě antibiotiky, kdy je výrazně potlačena vitální energie organismu. Vzhledem k omezenému počtu osob, jímž je prozatím přípravek doporučen, a k omezenému času, nelze výsledky zobecnit. Účinnost bude nadále sledována a vyhodnocována v delším časovém horizontu.

Ing. Marta Kafková - MÉDEA

Liptaň-Horní Povelice 1, 793 99 

Homeopatická poradna

Tel: +420 605 578 278   

MartaKafkova@seznam.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Především chci zdůraznit, že onkologická problematika je pro moji odbornost OKRAJOVÁ, a tudíž se prioritně nezabývám léčením. V rámci vyšetřování pomocí přístroje EAV jsem zjistil, že zatím všichni pacienti, u kterých jsem preparát GESAVIT testoval, na něj reagovali POZITIVNĚ.  To znamená, že principem rezonančního testu, který pomocí EAV provádím, zjišťuji, zda preparát je pro pacienta vhodný či nikoliv. Testováním nezjišťuji, zda preparát bude mít terapeutický účinek, kdy a za jakých podmínek. Tudíž nejsem v tuto chvíli schopen sdělit, jaké jsou terapeutické výsledky při použití preparátu GESAVIT, pouze sděluji, že rezonance VŠECH dosud testovaných pacientů s rezonancí preparátu byly ve všech případech POZITIVNÍ. Toto sdělení považujte za předběžné, ověřené na relativně malém vzorku pacientů (řádově do 10 testovaných).

REHABILITAČNÍ CENTRUM SEMILY

MUDr. Miroslav Holub

Rehabilitace, akupunktura, homeopatie, EAV

U potoka 76,513 00 Semily

Tel. 481 622 009, 481 622 664, 602 223 302

mirhol@netair.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Gesavit 50 BG považuji za významný podpůrný prostředek při onkologické léčbě a léčbě všech onemocnění, výrazně snižujících účinnost imunitního systému daného jedince.

MUDr. Ilona Müllerová

Mrkvičkova 1353/38  

16300 Praha 6 Řepy

Tel. 737001612

IMullerova@seznam.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Na základě mé diagnostické terapie se potravinový doplněk Gesavit 50 BG jeví jako velice dobrý přípravek nejen v oblasti prevence zdraví. Opakovaně ho vyžadují pacienti, u kterých právě probíhá proces chemoterapie, ale i ti, kteří, chemoterapeutický cyklus už ukončili.

 

MUDr. Anna Bednářová

Ondříčka 16, 37011 Č. Budějovic

mob: 606201567

dysporuchy@volny.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr

Ve své praxi používám přípravek Gesavit 50 BG s dobrým výsledkem jako podpůrnou medikaci u těchto diagnos: akutní leukémie myeloidní, karcinom prsu a st.p. chemoterapii. Přípravek je velmi dobře snášen, lze sledovat velmi dobrou imunitní odpověď u sledovaných pacientů. Přípravek je vždy užíván ve spolupráci s doporučenou onkologickou léčbou, u všech sledovaných pacientů je zřetelná velmi dobrá adaptace na klasickou chemoterapii a poměrně rychlé zotavení.

MUDr. Škodová Zuzana

K Hrnčířům 263

149 00 Praha-Šeberov

Tel.: 603 287 016; 244 910 673

z.skodova@seznam.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Dosavadní zkušenosti s aplikací potravinového doplňku GESAVIT u 62 osob jsou velmi dobré a to jak v oblasti preventivní, tak i jako podpůrný prostředek při onkologické léčbě. U žádné osoby se nevyskytly vedlejší účinky ani nepříznivé reakce. Většina osob udává po podávání GESAVITU zlepšení celkové kondice, třetina osob udává velmi výrazné zlepšení a doslova mluví o době „před Gesavitem a po Gesavitu“. Vzhledem k účinkům a mechanizmu působení má GESAVIT výjimečné postavení mezi potravinovými doplňky doporučovanými při onkologických onemocněních.

Ing. Otakar Morávek - Centrum zdraví JONA

K Blahobytu 1596, 53002 Pardubice

tel: +420 466 530 296

      +420 724 965 479

jona@jona.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

S preparáty GESAVIT mám zatím 1-letou zkušenost. Na doporučení Dr. Šárkové jsem začala pracovat hlavně s Gesavitem  50 BG které považuji za velmi významné z hlediska působení na imunitu.Preparát používám jako doplněk neoplazmatických procesů a také degenerativních onemocnění. Zatím jsem je použila u pac. s nádorem prsu a melanomu kůže- samozřejmě jako doplněk konvenční léčby. Použití je vhodnější v začátku onemocnění, metastatické procesy se ovlivní méně. Doporučuji k dlouhodobějšímu využití jako naději pro nemocné s neoplazma i degenerativními onemocněními.

MUDr. Jiřina Berounová

Potoky 5145, Zlín

Tel.: 577 437 815

ordinace.zlin@tiscali.cz   

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Gesavit 50 BG  používám ve své ordinaci zejména jako přírodní doplněk léčby onkologických pacientů a u prekarnceroz různých orgánů, nejčastěji u prekanceroz děložního čípku. Preparát se velmi dobře snáší, nemá žádné vedlejší účinky a u většiny pacientů s prekancerozou bylo prokázáno zlepšení objektivního nálezu.

MUDr. Lenka Trauškeová

Ostrovského 3/253,

Praha 5 – Ženské domovy

tel: 608524421

trauské@prirodnimedicina.cz

Zkušenosti s preparáty GESAVIT

Závěr:

Produkt Gesavit byl nasazen 7 pacientům z mé ordinace. U 3 pacientů   jako prevence  vzhledem k závažné rodinné anamnéze a u 4 pacientů i jako terapie po zákroku  u závažné diagnózy. Všichni  předtím užívali preparát Ovosan a jsou velice spokojení s produktem Gesavit pro jeho lepší snášenlivost a menší dávkování. Neměli ani nemají žádné vedlejší účinky při užívání Gesavitu.  2 pacienti udávají lepší hojení pooperační rány, mizení otoků a zlepšení pocitů v oblasti jizvy  vzhledem k předchozí zkušenosti. 3 pacienti udávají výrazné snížení pocitu únavy a zvýšení výkonnosti a zároveň i zlepšení nálady. U 2 pacientů se výrazně zlepšili hodnoty laboratorních testů. Poslední pacientku nehodnotím, protože produkt si objednává již sama a v ordinaci nebyla 2 měsíce.

MUDr. Anna Galambošová

Tř. Václava Klementa 869,

293 01 Mladá Boleslav

Tel.326 812 944

galambosova.anna.dr@skoda-auto.cz

Karty